Diggeři (=kopáči) se objevují v historii povstalců a rebelů v období anglické občanské války v 17. století. Reagují na levellery (=rovnostáři) a sami sebe označují jako opravdové levellery. Jejich politické vidění světa vycházelo z radikálního výkladu Bible. Jejich touha po svobodě vycházeli také z rovnosti ekonomické a z rovností sociální. Silně inspirováni Gerrardem Winstanleyem se pokusili založit založit zemědělskou komunu, kde chtěli realizovat své ideje v praxi v očekávání celospolečenské změny. Doufali v celospolečenskou revoluci. Zlo světa spatřovali v soukromém vlastnictví, zejména půdy, a v útlaku, pomocí něhož si majitelé půdu drželi. Viděli také vztah mezi násilím, vlastníky půdy a státem. Diggeři ilegálně obdělávali ladem ležící půdu, aby se tak vymanili z podrůčí ekonomického útlaku. V tomto směru lze u nich spatřovat jistou souvislost s novodobým squattingem. V součansé době jsou mnohými historiky rozpoznáváni jako jedni z prvních anarchistů.

 

Náš program se zaměří na postavu Gerrarda Winstanleyho a jeho pokusu založit spravedlivou společnost bez násilí, vlády, zákonů a trestů.

Související odkazy: