JRq na Meziprostoru 2021

JQr
DESET PŘEDSEVZETÍ (jedenácté jako bonus)

Nesedlat dva koně. Nestřílet z dvou luků.
Dobře měřit trámy ve svých vlastních očích.

Za to, co chce srdce, nesoudit svou ruku.
Pro ty, kteří hoří, do plamenů skočit.

Fíkovník, co slábne, okopávat. Hnojit.
Do mouky své duše kvásek pevně vmíchat.

Pro ztracenou ovci mezi šelmy dojít.
Na klíčící zrno neřvat. Nepospíchat.

Se vším živým dýchat. Vrahům nevyzradit.
Pro ty, kteří bloudí, zažnout v oknech svíce.

(Obezřetní být tak jako mrštní hadi,
bezelstní jak smírné, plaché holubice.)

(pro MeziProstor, 9. prosince 2021)