„Je-li Slovo Boží zdrojem veškerého Božího stvoření, pak ta část tohoto stvoření, kterou představuje lidské plémě, je sama sebou jen dík jinému Božímu zázraku, totiž zázraku lidského slova."

(Václav Havel, Slovo o slovu, 1989).

Na Havlovy úvahy po smyslu a významu slova navazuje v rubrice Knihovny Václava Havla (a z vlastních slov čte) český evangelikální teolog, svérázný kazatel, vydavatel a překladatel Alexandr Flek, mj. spoluiniciátor projektu Bible21 a autor úspěšné knihy biblických parafrází Parabible.